Wij vragen een kopie van je identiteitskaart om mogelijke schrijffouten te vermijden.
Nous demandons une copie de votre carte d'identité pour éviter d'éventuelles erreurs de frappe.
We ask for a copy of your identity card to avoid possible typing errors.